Hebben Nederlandse media last van ‘postzegel mentaliteit’?

07 Sep '07 - 16:30 by
Gisteren vond in het Spant! in Bussum het 17e Nationale Omroepcongres plaats. Voor velen uit de omroepwereld hét jaarlijkse ijkpunt voor de stand van zaken in medialand. Centraal stond dit keer de vraag of ‘de zenders cq. programma- makers in controle blijven óf dat ‘de’ consument definitief de macht krijgt’.

Media-minister Plasterk nam het in zijn betoog vooral op voor programmamakers en laakte hiermee de inmenging van de in zijn ogen (te) invloedrijke ‘omroepbobo’s’. Het vak kan volgens hem immers alleen maar voortbestaan als de mediaprofessional centraal staat en middels creativiteit dagelijks mooie producten kan maken. Volgens hem zal het wegvallen van de verschillen tussen het Nederlandse- en Luxemburgse reclamebeleid, een extra 15 miljoen voor Nederlands drama én het nog in te voeren prestatiecontract binnen de publieke omroep dan ook een stimulans zijn voor de gehele mediasector.

De in grote getale aanwezige afgevaardigden van de regionale omroepen voelden zich ondanks al deze ‘mooie’ toezeggingen enigszins tekort gedaan, zo leek het althans. Aangezien de maatregelen met name gunstig lijken uit te pakken voor de nationale (publieke en commerciele) broadcasters. En dat terwijl er steeds meer regionaal product op én in samenwerking met de nationale zenders onze huiskamer binnenkomt.

Volgens Baptiest Coopmans (KPN) is de eerder uitgedragen rol van KPN als ‘mediabedrijf’ passé. In plaats van ‘multi media’ zou het bedrijf zich nu focussen op het faciliteren van ‘multi acces’, zodat iedere consument uit ‘deze nieuwe wereld’ kan halen wat erin zit.

Postzegel mentaliteit.
Coopmans stipte hierbij overigens aan dat hij wel gelooft dat de consument ooit en masse online TV gaat consumeren. Wanneer deze tipping point echter zou aanbreken, moest hij het antwoord schuldig blijven. Hij pleitte daarnaast voor een ‘open wereld’, waarbij marktpartijen samen optrekken in plaats van elkaar proberen te dwarsbomen of financieel uit te kleden, zoals nu het geval zou zijn. Door deze Nederlandse ‘postzegel mentaliteit’ zouden we volgens hem mondiaal weleens de boot kunnen missen en dat kon toch niemands bedoeling zijn. In dit kader zal ook KPN haar portfolio m.b.t. ‘mediaexperimenten’ de komende tijd eens grondig analyseren en waar nodig zich herbezinnen.

Gedurende de paneldiscussie tussen Eric van Stade (SBS), Bart in t’ Hout (RTL) en Lennart van der Meulen (NPO) bleek vooral de rol van de adverteerder (wederom) van cruciaal belang. ‘Eerst de poen en dan doen’ is bij een commerciele omroep, zoals verwacht, nog steeds het geijkte stappenplan. Ondanks dat het Nederlandse medialandschap een gevreesde concurrent (‘Tien’) armer is, staat ook bij ‘Tien’s-cherrypicker’ RTL (aldus In ’t Hout) de budgetten onder druk. En dat in een tijd waar Nederland op creatief gebied best een tandje zou mogen bijschakelen, aldus SBS-topman Van Stade. Alle drie de panelleden waren het er overigens over eens dat komend TV-seizoen voor alle marktpartijen weleens een vruchtbaar jaar zou kunnen worden. Het wegvallen van Tien zou niet alleen RTL geen windeieren leggen, aangezien de koek over alle marktpartijen zou worden herverdeeld. En dat zou ook voor de consument gunstig zijn.

Volgens Joris van Heukelom (KPN/DAG) hebben de omroepen het ‘geluk’ dat we in Nederland in een hoogconjunctuur leven en de reclamebestedingen hierdoor niet zijn afgenomen. Aangezien ook hij niet alwetend zou zijn ten aanzien van de toekomstige marktontwikkelingen pleitte hij ervoor om meer ‘te onderzoeken (‘experimenteren’, red.) in de dagelijkse realiteit’. Dat de markt zich maar langzaam ontwikkelt, zou volgens Michel Mol (NPO) inderdaad niet van invloed mogen zijn om vroegtijdige investeringen te doen.

Meer innovatie en creativiteit.
RTL topman Fons van Westerloo pleitte aan het eind van de dag in zijn (inmiddels jaarlijkse) speech voor meer ‘innovatie’ en ‘creativiteit’. Alleen daardoor zou de Nederlandse mediasector in staat blijven om de kijker cq. consument ‘te verleiden’. De door Minister Plasterk geopperde ‘gedragscode’ was volgens Van Westerloo een allang gepasseerd station. Deze zou immers jaren geleden al zijn opgesteld en door alle relevante marktpartijen zijn omarmd en worden nageleefd. Dat de Nederlandse wetgeving op reclamegebied gelijk wordt getrokken met die van zijn Luxemburgse zenders kon hij alleen maar toejuichen. ‘Ik ben voor een eerlijke concurrentie’, aldus Van Westerloo. Een leuze die hem overigens deed denken aan het spandoek die hij destijds namens RTL ophing bij de officiele start van Talpa, en iedereen weet wat dat (RTL) heeft opgeleverd.

Dat het medialandschap sterk in beweging is, bleek gisteren maar eens te meer. Zoveel sprekers, zoveel visies leek het af en toe wel. Mooie tijden om te experimenteren en bruggen te bouwen naar disciplines die volgens sommigen tot voor kort tot een geheel andere beroepsgroep behoorden. Het is dan wel zaak dat er wordt gedacht in ‘kansen’ in plaats van ‘bedreigingen’. Een ‘mindset’ die ik overigens nog veel te vaak mis binnen een wereld waar het fenomeen ‘above’/‘below’ the line’ soms wel erg letterlijk lijkt te worden genomen. Zowel in handelen als plek op de jaarlijkse begroting. En daar is de consument anno 2007 volgens mij niet bij gebaat.


  
Persoonlijke info onthouden?

Emoticons /


 

  ( Register your username / Log in )

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.